Kuka rakentaa huomisesi?

Me rakennamme tulevaisuuden organisaatioita. Missiomme on kehittää yhteistyössä asiakkaidemme kanssa heidän organisaatioistaan tulevaisuudenkestäviä, huomioiden alalla nyt ja tulevaisuudessa vallitsevat trendit, tulevaisuuden tavoitteet sekä asiakasyrityksen perinteet.

Rakenna tulevaisuuden organisaatiosi yhdessä ammattilaistemme kanssa

kuva 2.jpg

Ajatuksia tulevaisuuden organisaatioista

Lataa Perttu Salovaaran Riisuttu organisaatio!

Mitä tapahtuu, kun organisaatiosta riisutaan hierarkian ja perinteisen johtamisen painolastia? Miten toimii työyhteisö, jossa päätöksenteko on hajautettu autonomisille, itseohjautuville tiimeille? Syntyykö johtajaton kaaos? Uuden ajan työyhteisöt ovat osoittaneet, että myös ilman hierarkiaa syntyy työhyvinvointia ja tulosta.

Renesansin asiantuntija, FT Perttu Salovaara esittelee e-kirjassaan 32 keinoa – yhteisöllistä käytännettä –, joilla tutkitut itse- ja yhteisöohjautuvat organisaatiot korvaavat perinteisiä johtamiskeinoja.

VERKKO_Riisuttu-organisaatio_J.jpg
 

PALVELUT

MERKITYKSELLISYYS

Mikä merkitys merkityksellisyydellä on toiminnallemme? Miten yhteisön ja yksilön merkityksellisyys liitetään toisiinsa?

Merkityksellisyys on liima, joka yhdistää organisaation tavoitteet sen yksilöiden pyrkimyksiin. Nostamalla merkityksellisyyttä työyhteisön sisällä työntekijät sitoutetaan työskentelemään jotain itseään suurempaa varten yhdessä ja määrätietoisesti.

 

Strategiat sitouttavat johtajia, merkityksellisyys sitouttaa ihmisiä.

INNOVAATIOKYVYKKYYS

Miten yksilön idea kääntyy yhteisön innovaatioksi? Miten aktivoimme ekosysteemimme mukaan avoimeen ja yhteiseen innovointiin ja kehittämiseen?

Organisaation innovaatiokyvykkyys on kykymme kääntää yksilöissä asuva luovuus yhteisön tai ekosysteemin tuottamiksi ajankohtaisiksi hyödykkeiksi. Siinä yhdistyy ideakulttuuri ja innovaatiojohtaminen innovaatiokäytäntöihin ja -rakenteisiin, muodostaen tasapainoisen yhteisen innovaatioarkkitehtuurin.

Luovuus asuu yksilössä, innovaatiokyvykkyys yhteisössä ja verkostossa.

ASIAKASOHJAUTUVUUS

Miten synnytämme erottautuvaa asiakasarvoa? Kuinka juurrutetaan asiakasohjautuvuus koko organisaatioon?

Uniikin asiakasarvon varmistamiseksi arvoketjut on tunnistettava ja näihin arvoketjuihin ja ekosysteemeihin on juurrutettava yhteinen asiakasläheisyyttä rakentava syvällinen asiakasymmärrys ja siihen perustuva yhteinen arvopohja ja toimintamalli.

Ei riitä, että meillä on asiakas keskiössä - meidän on päästävä asiakkaan keskiöön.

ENNAKOINTIKYVYKKYYS

Miten keräämme hiljaisia signaaleja ja miten käsittelemme toimintaympäristömme kompleksisuutta?

Kyvykkäissä organisaatiossa on jatkuvaa sisäistä ja ulkoista tulevaisuusdialogia, systemaattista skenariointia ja niiden pohjalta reagointia. Valokeila on siirretty strategiasta ennakoivaan strategisointiin.

 

Ymmärtämällä ekosysteemin vuorovaikutussuhteita ja dynamiikka tuot kompleksisuuteen ennakoitavuutta

YHTEISÖOHJAUTUVUUS

Jos vain itseohjaudumme, miten voimme onnistua yhdessä? Miten varmistetaan verkostolle yhteinen suunta ja toimintamalli?

Itseohjautuvuuden seuraava askel on yhteisöohjautuvuus. Hierarkisen mallin sijaan tulevaisuuden organisaatioiden toimintamalli on avoin, elävä ja verkostomainen. Perinteiset johtamisroolit korvataan käytänteillä, joita ohjaa yhteinen suunta, yhteinen arvopohja ja yhdessä luodut pelisäännöt

 

Päästämällä irti saat paremman otteen ja tuloksen

UUSIUTUMISKYVYKKYYS

Miten yhteisönä uusiudumme ja mitkä asiat sitä edistävät? Mistä rakennuspalasista uusiutumiskyvykkyys koostuu?

Menestys vaatii jatkuvaa ja määrätietoista uusiutumista. Sen perustana on organisaation uusiutumiskyvykkyys ja sen luomat ominaispiirteet. Samojen ominaisuuksien varaan rakentuu organisaation kyky ennakoida ja kohdata murros, ja palautua siitä.

 

Joka päivä on hyvä päivä syntyä uudestaan

Ajankohtaiset ja

ketterät ratkaisut

Täsmäpalveluita ajankohtaiseen tarpeeseen 

Tarjoamme myös konseptoituja täsmäratkaisuja organisaation arjen ongelmien diagnosoimiseksi ja ratkaisemiseksi. Kun yllättävät tilanteet pakottavat uusimaan toimintaa tai kun organisaatiossa havaitaan pikaisia toimenpiteitä vaativia epäkohtia, on syytä diagnosoida tilanne ja ryhtyä toimenpiteisiin objektiivisesti ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Me autamme organisaatioita mm. alla olevissa tilanteissa.

Koronan opit ja oivallukset

Miten hyödynnämme viisaasti koronan tuomat opit ja oivallukset niin, että emme hukkaa niitä vaan yhdistämme ne sujuvasti ”vanhaan” toimintamalliin? Mikä oikeasti muuttui ja toi konkreettista hyötyä, mikä toimii ja mikä ei? Mitä vanhaa pitäisi palauttaa?

 

Autamme yhteisöänne yhdistämään vanhat ja korona-aikana opitut toimintatavat uudeksi toimintaa parhaiten hyödyntäväksi toimintamalliksi.

Miksi verkostomme ja tiimimme eivät toimi?

Paperilla hierarkia, poikkileikkaavat virtuaalitiimit ja verkostot ovat harmoniassa, mutta matriisiarki on kaikkea muuta. Miten työntekijänne toimivat itsenäisesti ja tiimeissä? Mikä on hierarkian ja matriisin todellinen suhde? Miten johtaa organisaatioita matriisissa? Onko pelisäännöt selvät koko verkostolle?

 

Opi tunnistamaan yhteisöidesi toiminnan vahvuudet, joiden päälle rakentaa entistä toimivampaa verkostopohjaista työyhteisöä.

Johtamisen vika-analyysi ja korjauspalvelu

Yrityksen johtoryhmätyöskentely on parhaimmillaan saumatonta, hyviä päätöksiä ja hyviä suuntaviivoja yritykselle tuottavaa toimintaa. Välillä eteen tulee kuitenkin haastavia ja yllättäviä tilanteita, jolloin asioita on hyvä tarkastella yhdessä ulkopuolisen tahon kanssa.

 

Yhdessä asiantuntijamme kanssa johtoryhmätyöskentelystä rakentuu tarkoituksenmukaisempi, tuloksellisempi ja rooliaan vastaavampi.

Toimintamallimme

Jokainen tulevaisuuden organisaatio on uniikki. Se tulkitsee trendejä omalla tavallaan. Sillä on omaan pyrkimykseensä sopeutetut ainutlaatuiset visiot ja strategiat. Sillä on organisaationa oma historia, josta ponnistaa sekä uniikki yhdistelmä ihmisiä ja kulttuureja, joilla uusi maailma pitäisi rakentaa.

Rakennamme tulevaisuuden organisaatiota ja sen kyvykkyyksiä uudistamalla tarkoituksenmukaisella tavalla organisaation liiketoimintamallia, kulttuuria, rakenteita, johtamista ja toimintatapoja. Koska jokainen organisaatio on ainutlaatuinen, emme tarjoa kaikille samaa patenttiratkaisua. Toimimme systeemisesti ja pyrimme löytämään juurisyyt ilmiöiden taustalla.

Menestyksemme avaimet:

  • Kokonaisvaltainen ymmärrys muutoksen systeemisyydestä

  • Dialogisuus yhteisön ja verkostojen kanssa

  • Välittävä yhdessä tekeminen

  • Oivalluttaminen ja aktivoiminen

  • Tuloksellisuus ja edistymisen mittaaminen

Referenssit

Alla esimerkkejä organisaatioista, jotka ovat luottaneet meihin. Kysy lisää! 

 
refet7-2.png

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!