Mikä arvoketju on todellisuudessa?

Arvoketju on malli, joka kuvaa yrityksen arvonmuodostusprosessia . Sen on kehittänyt Harvardin yliopiston tutkija Michael Porter. Porterin arvoketjun avulla voidaan kuvata, miten tuote jalostuu raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi tai miten palvelu jalostuu ideasta asiakkaalle tarjottavaksi palvelukonseptiksi. Perusideana on se, että jokainen arvoketjun vaihe nostaa tuotteen arvoa tai lisää asiakkaalle tuotettua arvoa. Arvoketju alkaa asiakkaan tarpeen ennakoinnista … Lue lisää