Työyhteisön tulevaisuustaidot vahvistavat uuden oivaltamista

Tulevaisuuden työelämän tärkein taito ei yllättäen ole mitään futuristisen innovatiivista, vaan taito ja kyky oppia uutta. Ihmiset osaamisineen ja kyvykkyyksineen ovat edelleen keskeisin organisaatioiden menestyksen ehto riippumatta siitä, millä alalla toimitaan. Oppiminen on siis olennainen osa työelämää myös tulevaisuudessa, sillä se mahdollistaa kilpailukyvyn ja uudistumisen. Maailman muuttuessa osaamisen käsite muuttuu ja monipuolistuu. Yhä olennaisempi osa … Lue lisää

Muutoskyvykkyys – Johtamista kentän laidalta

Alamme pikkuhiljaa tottua siihen, että muutos on jatkuvaa ja osa normaalia arkeamme organisaatioissa. Mutta olemmeko jo löytäneet keinot sopeutua tähän jatkuvasti liikkeessä olevaan uuteen todellisuuteemme vai yritämmekö vain selviytyä aiemmin opittuja käytäntöjä soveltamalla? Perinteisestä näkökulmasta asiat ovat hyvin organisaatiossa, jossa arvoprosessit on toteutettu osallistavasti ja jossa jokaisella on selkeä käsitys tavoitteista, omasta roolista, vastuista sekä … Lue lisää