Työyhteisön tulevaisuustaidot vahvistavat uuden oivaltamista

Tulevaisuuden työelämän tärkein taito ei yllättäen ole mitään futuristisen innovatiivista, vaan taito ja kyky oppia uutta. Ihmiset osaamisineen ja kyvykkyyksineen ovat edelleen keskeisin organisaatioiden menestyksen ehto riippumatta siitä, millä alalla toimitaan. Oppiminen on siis olennainen osa työelämää myös tulevaisuudessa, sillä se mahdollistaa kilpailukyvyn ja uudistumisen. Maailman muuttuessa osaamisen käsite muuttuu ja monipuolistuu. Yhä olennaisempi osa … Lue lisää