Tulevaisuuden
organisaatio rakentuu seuraavista osista:

Tulevaisuuden
organisaatio rakentuu seuraavista osista:

Kukanmuotoinen kuvio, jossa keskiössä teksti: Tulevaisuuden organisaatio ja kolmessa terälehdessä tekstit Ennakoiva talenttius, Kasvun johtaminen ja yhteisöohjautuva kulttuuri sekä Verkostomainen toimintamalli

Ennakoiva talenttius

Onnistunut talenttiuden hallinta on laajempaa kuin katselmus kerran vuodessa tai järjestelmän tuottama raportti. Lähesty kanssamme talenttiutta koko organisaation näkökulmasta ja tuo se lähelle liiketoimintaa.

Hahmotamme yhdessä, millaisia talenttiuksia tarvitsette, jotta menestytte muuttuvassa ja entistä kompleksisemmassa toimintaympäristössä. Varmistamme, että tulevaisuuden talentit ovat valmiita investoimaan osaamisensa teille ja kehittämään sitä. Teemme talenttiuden kehittämisestä koko organisaation yhteisen asian ja tuomme näkyviin myös verkostomaisen toiminnan edellyttämät osaamiset.

Kanssamme rakennat organisaation, jossa:

  • Ihmisillä on talenttiuspotentiaaliaan ja omaa kiinnostustaan vastaava näkymä tulevaisuudesta. Tätä näkymää rakennetaan yhdessä yhteisen sopimuksen mukaisesti.
  • Talentit liikkuvat ja kehittävät talenttiuttaan organisaation sisällä ilman organisoitumisen luomia esteitä.  
  • On tarpeeksi joustoa kestää talenttien ”kasvatusvaihe” ja heidän liikkumisensa organisaatiossa.

Verkostomainen toimintamalli

 

Toimintamalli luo puitteet liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiselle, johtamiselle ja arjen toiminnalle. Rakenna kanssamme toiminnallinen infrastruktuuri, joka tukee sekä tehokkuutta, kannattavuutta ja kasvua että ihmisten kehittymistä ja hyvinvointia. Menestyvä, verkostomainen organisaatio on osa rajojensa ulkopuolelle ulottuvaa ekosysteemiä ja arvoketjuja.

Kanssamme rakennat toimintamallin, joka:

  • keskittyy asiakasarvon luomiseen verkostossaan organisaatiorajat ylittävillä arvoketjuilla
  • optimoi organisaation rakenteet ja toimintatavat laaditun tulevaisuuskuvan mukaisesti
  • on elävä: toimintamalli joustaa ja pystyy mukautumaan toimintaympäristön muutoksiin nopeasti ja kitkatta

Kasvun johtaminen ja yhteisöohjautuva kulttuuri

Organisaation kasvu tarkoittaa kasvua ja kehitystä ihmisissä, toiminnassa ja johtamisessa. Kasvun johtaminen on yhteisen kasvupyrkimyksen laatimista osallistavan prosessin kautta, organisaation kasvupotentiaalin ja -kyvykkyyksien ymmärtämistä ja kehittämistä sekä tarvittavien toiminnallisten kasvuedellytysten luomista. Kasvun johtaminen on myös kasvun ja menestyksen kulttuurin luomista, kasvun esteiden purkamista sekä tarvittavien uudistusten läpiviemistä määrätietoisten johtamistekojen kautta.

Kasvu ja kehitys on mutkattomimmillaan oma-aloitteista yhdessäohjautumista kohti yhdessä laadittua pyrkimystä ja merkitystä. Johto tukee, vauhdittaa ja luo edellytyksiä – Yhteisö luo, suunnittelee, toimeenpanee ja jalostaa. Jokainen kunnioittaa sovittuja rakenteita ja yhteisiä käytänteitä.

Uudistumisen voimalähteenä on tällöin läpinäkyvyyteen, luottamukseen ja verkostopohjaiseen tekemiseen perustuva yhteisöohjautuva kulttuuri, jossa yhteisö elää ja kasvaa arjen ehdoilla.

Yhteisöohjautuva kulttuuri valjastaa verkostojen potentiaalin organisaation hyödyksi. Hierarkkisetkin organisaatiot toimivat jo nyt verkostoissa. Organisaatiorakenne ei kerro mitään siitä, miten tuottava työ todellisuudessa tehdään. Verkostomaisen toiminnan ydin on lähityöyhteisön merkityksen ymmärtämisessä.

 

Kanssamme rakennat johtamista ja kulttuuria, jotka:

  • synnyttävät yhteisymmärryksen siitä, miten toimintaa määrätietoisesti johdetaan kohti yhteistä tavoitekuvaa
  • auttavat ihmisiä työskentelemään itse- ja yhteisöohjautuvasti ja kehittämään toimintaansa
  • lisäävät työntekijöiden sitoutumista, työhyvinvointia ja merkityksellisyyden kokemusta

Jutellaanko lisää?

Kokeneet asiantuntijamme ovat käytettävissä.
Kerrothan meille viestillä, miten voimme olla avuksi.
Palaamme asiaan mahdollisimman pian.