Tulevaisuuden
organisaatio rakentuu seuraavista osista:

Tulevaisuuden
organisaatio rakentuu seuraavista osista:

Mistä tulevaisuus rakentuu: Tulevaisuuskuva, toimintamalli, ihminen ja yhteisö

Elävä ja yhteinen tulevaisuuskuva

Autamme organisaatiota ja tiimejä muodostamaan selkeämmän kuvan siitä, mitä tulevaisuudessa on edessä. Kasvatamme valmiutta kohdata erilaisia tulevaisuuksia ja vahvistamme organisaatioiden ja yksilöiden kykyä toimia niissä. Mitä suurempaan suunnan muutokseen on tarve, sitä enemmän pitää panostaa yhteisen ja elävän tulevaisuuskuvan hahmottamiseen. Toivottu tulevaisuuskuva luo puitteet sekä tulevaisuuden toimintamallille sekä organisaation ihmisten ja yhteisöjen onnistumiselle. 

Miksi tulevaisuuskuvan pitää olla elävä ja yhteinen? 

Tulevaisuuskuva on ELÄVÄ: Emme lukitse yhtä tulevaisuutta, vaan ymmärrämme, että tulevaisuuskuvia on useita. Tulevaisuuskuvat tekevät muutosilmiöistä toiminnan lähtökohtia, joiden avulla organisaatio ohjaa nykyhetken toimintaansa. Tulevaisuuden organisaatio ei pelkästään sopeudu muutokseen vaan skannaa aktiivisesti muutosilmiöitä ja tunnustelee uusia toimintatapoja, joilla rakentaa oman toimialansa tulevaisuuden olomuotoa itselleen sopivaksi. 

Tulevaisuuskuva on YHTEINEN: Ihmisten on nähtävä itsensä tulevaisuuskuvassa, jotta he motivoituvat kulkemaan sitä kohti. Siksi rakennamme tulevaisuuskuvat yhdessä dialogisin menetelmin, emme kulmahuoneessa suljettujen ovien takana. Tulevaisuuskuva ei välttämättä ole kaikilla täysin sama, mutta sen on oltava riittävän jaettu, jotta organisaatio voi toimia sen pohjalta. 

Miten se syntyy? 

Luomme yhdessä tulevaisuuskuvat, jotka toimivat suuntaviivoina ja karttana systeemisten ja kompleksisten ilmiöiden keskellä suunnistamiseen. Vahvistamme taitoja hyödyntää tulevaisuuskuvien kapasiteettia nykyhetkessä tehtävien päätösten pohjana.  Tulevaisuuskuva voi olla suuri, kauaskantoinen ja kokonaisvaltainen tai vaikka yhden tiimin lähitulevaisuuden kuva.  Löydämme juuri teidän kohderyhmäänne motivoivan kehityspolun ja olemme tukenanne sen kaikissa vaiheissa.

 Mitä hyötyä siitä on?

 • Organisaatiolle syntyy vahvempi yhteinen ymmärrys muuttuvasta maailmasta. Tämä tapahtuu tunnistamalla, tarkastelemalla ja vanalysoimalla erilaisia muutosilmiöitä ja niiden vaikutuksia.
 • Työyhteisö kasvattaa valmiuksiaan  toimia liiketoiminnan parantamiseksi tulevaisuusymmärryksen pohjalta: Kyky ennakoida tulevia muutoksia ja arvioida niiden vaikutuksia omaan organisaatioon.
 • Työyhteisö muodostaa käsityksen siitä, miten tulevaisuuden erilaiset kehityskulut vaikuttavat liiketoiminnan eri alueilla.
 • Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet tunnistetaan tulevaisuuskuvien avulla.

 

 

Tulevaisuuskyvykäs ihminen ja yhteisö

Erityisosaamistamme on ihminen murroksessa sekä ihmiset osana yhteisöjä ja verkostoja. Me tarjoamme tilan, mahdollisuuden ja luottamuksen ajatella toisin ja oivaltaa uutta.   

 Jokaisella meistä on oma toiveemme, odotuksemme ja näkemyksemme siitä, millainen tulevaisuus on tai millainen haluaisimme sen olevan. Kun työyhteisön tulevaisuutta lähdetään rakentamaan, nämä yksilölliset toiveet ja näkemykset ovat uudistumisen voimavara. Mitä paremmin yksilön ja yhteisön tulevaisuuden ymmärrys, näkemykset ja päämäärät yhdistyvät, sitä palkitsevampaa, sitouttavampaa ja kannustavampaa osallistuminen tulevaisuuden rakentamiseen on. Ihmisen on nähtävä itsensä tulevaisuuskuvassa, jotta hän motivoituu kulkemaan sitä kohti. 

Rakennamme organisaatiollesi sopivan kehittämisreseptin, jossa ainesosat ovat juuri oikeassa suhteessa varmistamaan parhaimman vaikuttavuuden ja halutun tavoitteen saavuttamisen.   

Olemme apunasi, kun organisaation arki ei toimi eikä tulevaisuuskyvykkyyksien rakentaminen suju. Solmukohdat on avattava ja yhteisöä ja sen jäseniä on tuettava uudistumisessa, yhteisön pelisääntöjen ymmärtämisessä ja arjen toiminnassa. 

Renesans on myös uuden ajan talenttiuden suunnannäyttäjä.  Organisaation menestyskuvioon kuuluu talenttien ja talenttiuden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä joustavien käytänteiden ja rakenteiden luominen.

Mitä teemme käytännössä? 

  • Tulevaisuuden toiminta- ja johtamiskulttuurin rakentaminen 
  • Talent Design & Management
  • Organisaatiodynamiikan toimimattomuuksien selvittäminen 

Tulevaisuuden toimintamalli ja rakenne

Tulevaisuuden toimintamalli muodostuu kaikista niistä rakenteista ja käytänteistä, jotka mahdollistavat yhteisen tulevaisuuskuvamme mukaisen arvon tuottamisen ja kestävän menestymisen

Kehittämisen ytimessä on holistinen ja yhteinen ymmärrys tulevaisuuden toimintamallin rakennuspalikoista. Jotta toimintamallin voi rakentaa,  pitää ymmärtää, mitä vaatimuksia toimintamalliin kohdistuu ja miten toimintaympäristön muodostama ekosysteemi vaikuttaa siihen.  

Autamme asiakkaitamme luomaan heille sopivan tulevaisuudenkestävän toimintamallin ja sitä tukevan toimintakulttuurin.Visioimme ja konseptoimme tulevaisuuden toimintamallin ja autamme sen toimeenpanon suunnittelussa –  Ennen kaikkea olemme kumppanisi todellisen muutoksen tukemisessa ja aikaansaamisessa. Vanhoihin rakenteisiin kiinnittyvä organisaatio palaa herkästi muuhunkin entiseen.

Mistä elementeistä tulevaisuuden toimintamalli rakentuu?

 • Asiakasarvo ja palvelut
 • Ekosysteemit ja verkostot
 • Organisoituminen ja johtamisjärjestelmä
 • Prosessit, käytänteet ja arjen toiminta
 • Tieto ja sen hyödyntäminen

Mitä teemme käytännössä? 

 • Tavoiteltua tulevaisuuskuvaa toteuttavien toimintamallien rakentaminen 
 • Tarkoituksenmukainen organisoituminen ja joustavat rakenteet  
 • Yhteisöohjautuvan toimintakulttuurin ja käytänteiden muotoilu  

Jutellaanko lisää?

Kokeneet asiantuntijamme ovat käytettävissä.
Kerrothan meille viestillä, miten voimme olla avuksi.
Palaamme asiaan mahdollisimman pian.