Tulevaisuuden
organisaatio rakentuu seuraavista osista:

Tulevaisuuden
organisaatio rakentuu seuraavista osista:

Elävä ja yhteinen tulevaisuuskuva

Renesans tarjoaa tulevaisuus- ja strategiatyön sekä ennakoinnin kehittämisen palveluita. Asiantuntijatiimimme avartaa yhteisön ja yksilöiden ajattelua tulevaisuuden eri vaihtoehdoista. Vahvistamme taitoja hyödyntää tulevaisuuskuvien kapasiteettia nykyhetkessä tehtävien päätösten pohjana.  Tulevaisuuskuva voi olla suuri ja kokonaisvaltainen tai pieni ja yksityiskohtainen. Löydämme juuri teidän kohderyhmäänne motivoivan kehityspolun ja olemme tukenanne sen kaikissa vaiheissa. 

Kasvatamme valmiutta kohdata erilaisia tulevaisuuksia ja vahvistamme organisaatioiden ja yksilöiden kykyä toimia niissä. Me uskomme, että tulevaisuus on jokaisen asia. Kun hyödynnämme yhteisönä erilaisia tulevaisuutta luotaavia ennakointimenetelmiä, vahvistamme henkilöstölähtöisen kehittämisen kulttuuria.  

Yhteiset tulevaisuuskuvamme antavat myös suunnan toimintaa aidosti ohjaavalle strategialle. Johdon strategiasta tulee meidän yhteinen strategiamme ja oman arkemme ja sen kehittämisen käytännön työkalu, kun se luodaan yhdessä ja osallistavasti.  

Mitä teemme käytännössä? 

 • Yhteinen tulevaisuuskuva ja skenariointi 
 • Ketterän strategiakonseptin ja osallistavan strategiaprosessin toteutus 
 • Ennakointitaitojen ja tulevaisuuskuvien hyödyntäminen nykyhetken päätöksissä ja toiminnassa 

Tulevaisuuskyvykäs ihminen ja yhteisö

Erityisosaamistamme on ihminen murroksessa sekä ihmiset osana yhteisöjä ja verkostoja. Me tarjoamme tilan, mahdollisuuden ja luottamuksen ajatella toisin ja oivaltaa uutta.   

 Jokaisella meistä on oma toiveemme, odotuksemme ja näkemyksemme siitä, millainen tulevaisuus on tai millainen haluaisimme sen olevan. Kun työyhteisön tulevaisuutta lähdetään rakentamaan, nämä yksilölliset toiveet ja näkemykset ovat uudistumisen voimavara. Mitä paremmin yksilön ja yhteisön tulevaisuuden ymmärrys, näkemykset ja päämäärät yhdistyvät, sitä palkitsevampaa, sitouttavampaa ja kannustavampaa osallistuminen tulevaisuuden rakentamiseen on. Ihmisen on nähtävä itsensä tulevaisuuskuvassa, jotta hän motivoituu kulkemaan sitä kohti. 

Rakennamme organisaatiollesi sopivan kehittämisreseptin, jossa ainesosat ovat juuri oikeassa suhteessa varmistamaan parhaimman vaikuttavuuden ja halutun tavoitteen saavuttamisen.   

Olemme apunasi, kun organisaation arki ei toimi eikä tulevaisuuskyvykkyyksien rakentaminen suju. Solmukohdat on avattava ja yhteisöä ja sen jäseniä on tuettava uudistumisessa, yhteisön pelisääntöjen ymmärtämisessä ja arjen toiminnassa. 

Renesans on myös ennakoivan urasuunnittelun ja strategisen osaamisen ennakoinnin suunnannäyttäjä, joka varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus kehittyä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. 

Mitä teemme käytännössä? 

  • Tulevaisuuden toiminta- ja johtamiskulttuurin rakentaminen 
  • Osaamisen ennakointi ja ennakoiva urasuunnittelu 
  • Organisaatiodynamiikan toimimattomuuksien selvittäminen 

Tulevaisuuden toimintamalli ja rakenne

Tulevaisuuden toimintamalli muodostuu kaikista niistä rakenteista ja käytänteistä, jotka mahdollistavat yhteisen tulevaisuuskuvamme mukaisen arvon tuottamisen ja kestävän menestymisen. 

Kehittämisen ytimessä on holistinen ja yhteinen ymmärrys siitä mistä rakennuspalasista tulevaisuuden toimintamalli koostuu, mitä vaatimuksia siihen kohdistuu ja miten toimintaympäristön muodostama ekosysteemi vaikuttaa siihen.  

Autamme asiakkaitamme luomaan juuri heille sopivan tulevaisuudenkestävän toimintamallin ja sitä tukevan toimintakulttuurin. Kun lähdet kehittämään organisaatiotasi kanssamme, huomioimme kolme kehittämisen kulmakiveä: tulevaisuustrendit, organisaation tavoitteet ja perinteet. Näistä muodostuu teidän uniikki mallinne. 

Visioimme ja konseptoimme tulevaisuuden toimintamallin ja autamme sen toimeenpanon suunnittelussa –  Ennen kaikkea olemme kumppanisi todellisen muutoksen tukemisessa ja aikaansaamisessa. Vanhoihin rakenteisiin kiinnittyvä organisaatio palaa herkästi muuhunkin entiseen. 

Mitä teemme käytännössä? 

 • Tavoiteltua tulevaisuuskuvaa toteuttavien toimintamallien rakentaminen 
 • Tarkoituksenmukainen organisoituminen ja joustavat rakenteet  
 • Yhteisöohjautuvan toimintakulttuurin ja käytänteiden muotoilu  

Jutellaanko lisää?

Kokeneet ja asiantuntijamme ovat käytettävissä.
Kerrothan meille viestillä, miten voimme olla avuksi.
Palaamme asiaan mahdollisimman pian.