Kasvun johtaminen ja yhteisöohjautuva kulttuuri

Kasvua sekä yritykselle että sen ihmisille

Kasvutavoite ilman tekoja jää tavoitteeksi. Vahva liiketoiminnan, organisaatiodynamiikan ja organisaatiopsykologian ymmärryksemme auttaa kehittämään johtamisjärjestelmää, johtamisen kyvykkyyksiä ja käytänteitä kasvua tukeviksi. Selvitämme, mitä kasvutavoite tarkoittaa johtamisessa ja mikä nykyisessä toiminnassa estää tavoitteiden toteutumista.

Tavoite luo yhteisölle suunnan ja liiman. Etsimme yhdessä keinot konkreettiselle muutokselle ja tekemiselle, jotta ihmiset ohjautuvat yhteisönä yhteiseen suuntaan.

Autamme johtamaan kasvuun sekä yrityksen että sen ihmiset. Lähdemme liikkeelle todellisista ongelmakohdistanne ja tavoitteistanne. Työskentelemme kohti tavoitetta yhdessä tutkien, löytäen ja konkretisoiden. Olemme erityisen tavoitekeskeisiä – haluamme sinun saavuttavan pyrkimyksesi. Löydämme yhdessä teille sopivimmat keinot tehdä toiminnasta joustavaa, ketterää ja tuloksellista. Nostamme mielikuvaa hyvästä toiminnasta.

Kuvaamme yhdessä kanssanne todellisuuden virallisen rakenteen takana. Yhteisöohjautuva kulttuuri luodaan toimimaan tarpeenne ja toiveenne mukaan: joko rakenteen sisällä verkostoja vahvistaen tai itsenäisenä. Hierarkiaa keventämällä organisaatio lisää resilienssiään, vahvistaa kykyään menestyä muutoksissa ja tutkitusti myös parantaa työntekijöidensä hyvinvointia. Joustavat työtavat säästävät aikaa ja resursseja.

Millainen organisaatio hyötyy yhteisöohjautuvan kulttuurin kehittämisestä?

Yhteisöohjautuvan kulttuurin kehittäminen hyödyttää erityisesti organisaatiota:

  • joka tuskailee, miten kehittyä joustavammaksi.
  • jonka johto ja esihenkilöt kuormittuvat taakkansa alla – alaisilla palaa käämi hitaaseen reagointiin
  • jossa osastot ja siilot ovat tehokkaan toiminnan esteenä.
  • joka ymmärtää työhyvinvoinnin syntyvän työnteon arjesta

Yhteisöohjautuvuuden kehittäminen ei sovellu organisaatiolle, joka ei ole valmis kehittämään ihmiskuvaansa. Jos yhteisö ei luota siihen, että sen ihmiset kykenevät tekemään päätöksiä tai ratkaisemaan työhönsä liittyviä ongelmia yhdessä, yhteisöohjautuva kulttuuri ei voi toimia.

Mitä teemme käytännössä?

Selvitämme organisaation muutostarpeen, tavoitteen ja tavoitteeseen pääsemiseen tarvittavat keinot osallistavasti ja joustavasti. Johtamisen kehittämisessä on mahdollista käyttää myös henkilöarviointia.

Tunnistamme ne osat työyhteisöstä, jotka toimivat jo halutulla tavalla. Muutos ei välttämättä tarkoita kaiken kääntämistä ympäri vaan jo toimivien pienten mallien skaalaamista.

Pohdimme yhdessä, millaista organisaatiosi yhteisöllisyys on tänä päivänä ja kartoitamme ”merkityksellisiä lähityöyhteisöitä”, joissa tärkein työ tehdään.

 

Jutellaanko lisää?

Kokeneet asiantuntijamme ovat käytettävissä.
Kerrothan meille viestillä, miten voimme olla avuksi.
Palaamme asiaan mahdollisimman pian.