Yhteisöohjautuvuuden vahvistaminen kuntaorganisaatiossa: Case Järvenpään kaupunki 

Haaste

Työntekijät kaipaavat toimivaa työympäristöä ja kuntalaiset sujuvia palveluja. Asiakkaiden palvelutarpeet ovat monimutkaistuneet ja palvelujen sujuvampaan tuottamiseen tarvittiin lisää ymmärrystä yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. 

Hierarkian rinnalle etsittiin vaihtoehtoja, jotka auttavat sekä työntekijöitä että kuntaorganisaatiota hyödyntämään joustavammin yhteistyötä ja verkostomaisuutta.  

Työskentely

Lähdimme tunnistamaan, kokeilemaan ja mallintamaan kuntasektorille sopivia itseohjautuvuuskäytänteitä kolmivuotisessa Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeessa, jota veti litteämpien organisaatioiden rakennusmestarimme Perttu Salovaara yhdessä Järvenpään kaupungin kehittämispäällikkö Kati Toikan kanssa. Hankkeen menetelmänä käytettiin henkilöstölähtöisiä kokeiluja. Työskentelyä ohjasi voimavarakeskeinen ajattelu – Hankkeen tavoitteena oli tuoda näkyviin ja vahvistaa olemassa olevia yhteisöohjautuvia käytänteitä ja rakenteita. 

Perttu Salovaara sparrasi pilottiyksiköiden johtoa, veti työpajoja ja jakoi henkilöstölle tietoa yhteisöohjautuvuudesta.  

Hierarkian rinnalle etsittiin vaihtoehtoja, jotka auttavat sekä työntekijöitä että kuntaorganisaatiota hyödyntämään joustavammin yhteistyötä ja verkostomaisuutta.  

Tulokset

Hankkeen opit ja kokemukset on koottu viestintätuotteeksi, joka on herättänyt kiinnostusta niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Itseohjautuvuuden kehittäminen perustuu Järvenpään strategiaan ja hanke työnantajakuvallisesti merkittävä. Sen oppeja on tarkoitus lähteä edistämään pilottiyksiköiden lisäksi myös kaupungin muissa työyhteisöissä. 

Perttu Salovaara
Perttu Salovaara

Itseohjautuvuus, johtamisen kehittäminen, muutosjohtaminen

FT, dosentti
Litteiden organisaatioiden rakennusmestari

perttu.salovaara@renesans.fi
+358 40 718 7000